Ваш город:

ДОГОВОР найма (аренды) жилья в домах государственного и коммунального жилищного фонда

                                                ТИПОВИЙ ДОГОВІР
                                 найму житла в будинках державного і
                                 комунального житлового фонду

 

_______________________________             “    “______________20__р.
(населений пункт)

_______________________________________________ в особі керівника,
(найменування підприємства (організації) з
обслуговування житлового фонду)

що діє на підставі _______________________________________________

(далі – наймодавець) з однієї сторони і громадянин

__________________________________________________________________

(далі – наймач) з другої сторони на підставі

__________________________________________________________________
(назва документа на право поселення)

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору та зобов`язання сторін

1.1. Наймодавець надає наймачу і членам його сім`ї.

__________________________________________________________________
(прізвища, ім`я та по батькові членів сім`ї)

у безстрокове користування житло _________________________________

__________________________________________________________________
(одноквартирний будинок, квартиру, частину будинку чи квартири)

за адресою _______________________________________________________

Житлове приміщення __________________________________________

__________________________________________________________________
(ізольована квартира, кімната (и) у комунальній квартирі,
одноквартирний житловий будинок)

загальною площею ________________ кв.  м,  що  складається  з
______________ кімнат  житловою  площею __________ кв.  м,  у тому
числі:

кімната __________________ кв. м   кімната _________________ кв. м
кімната __________________ кв. м   кімната _________________ кв. м
кімната __________________ кв. м   кімната _________________ кв. м

____________________ кухні площею ______________ кв. м, обладнаної
(загальної, окремої)

__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан – технічно не справне,
потребує ремонту, заміни)

___________________ ванної кімнати площею ______ кв. м, обладнаної
(загальної, окремої)

__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан – технічно не справне,
потребує ремонту, заміни)

санітарного вузла площею _________ кв. м, обладнаного ____________

__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан – технічно не справне,
потребує ремонту, заміни)

коридору площею _______ кв. м, антресоллю площею __________ кв. м,
вбудованої шафи площею _______ кв. м, комори площею _______ кв. м,
лоджії площею __________ кв. м, балкону площею ___________ кв. м.

Житлове приміщення обладнане: _______________________________
(водопроводом, гарячим

__________________________________________________________________
водопостачанням, опаленням (пічним, місцевим, центральним),

__________________________________________________________________
каналізацією, сміттєпроводом, газопостачанням, електроенергією)

У квартирі є_________________________________________________
(телефон, радіотрансляційна мережа, телевізійна
мережа)

1.2. Наймодавець зобов`язується:

1.2.1. Здійснювати   обслуговування   будинку,  забезпечувати
роботу технічного обладнання відповідно до вимог законодавства.

1.2.2. Забезпечувати надання комунальних послуг.

1.2.3. На   час   проведення   капітального    ремонту    або
реконструкції  будинку з відселенням осіб,  що проживають у ньому,
надати наймачу і членам його сім`ї інше житло,  не розриваючи  при
цьому  договору найму житла,  що ремонтується або реконструюється.
Компенсувати наймачеві витрати, пов`язані з перевезенням.

У період проживання наймача в іншому житловому приміщенні він
здійснює  квартплату  лише  за  приміщення,  надане  йому  на  час
ремонту.

1.2.4. Своєчасно проводити  підготовку  житлового  будинку  і
його  технічного  обладнання  до  експлуатації  в  осінньо-зимовий
період.

1.2.5. Доводити     наймачу     встановлені     тарифи     на
житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів за них.

1.3. Наймач зобов`язується:

1.3.1. Використовувати житло за призначенням.

1.3.2. Дотримуватися    Правил    користування   приміщеннями
житлових будинків і прибудинковими територіями,  своєчасно вживати
заходів до усунення виявлених у квартирі несправностей.

Не допускати самовільного перепланування квартир,  руйнування
конструкцій будинку,  заміни та перестановки технічного обладнання
в квартирі.

Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та
газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.

1.3.3. У встановлені терміни  сплачувати  квартирну  плату  і
плату за комунальні послуги,  економно використовувати воду,  газ,
електричну і теплову енергію.

1.3.4. Дотримуватися правил пожежної та газової безпеки.

1.3.5. Допускати  у  квартиру  та   інші   займані   наймачем
приміщення   для   огляду  елементів  житлового  будинку  та  його
обладнання,  перевірки показань засобів обліку в денний час,  а  у
разі   аварій   і   в   нічний   час,  працівників  підприємств  з
обслуговування житлового фонду  за  наявності  у  них  відповідних
посвідчень.

1.3.6. При  виїзді  разом з членами сім`ї з житла звільнити і
здати його наймодавцю в належному технічному і санітарному стані.

1.3.7. Відшкодовувати збитки,  завдані  житловому  приміщенню
або майну інших мешканців будинку ним або членами його сім`ї.

2. Права сторін

2.1. Наймодавець має право:

2.1.1. Вимагати  від  наймача  дотримання Правил користування
приміщеннями житлових будинків  і  прибудинковими  територіями  та
своєчасного внесення ним плати за житлово-комунальні послуги.

2.1.2. У  разі відмови наймача від переселення в інше житлове
приміщення  на  період  капітального  ремонту  або   реконструкції
будинку вимагати переселення його в судовому порядку.

2.1.3. Вживати всіх необхідних заходів для відселення наймача
та членів його сім`ї,  якщо будинок (житлове приміщення)  загрожує
обвалом.

2.1.4. Вимагати в судовому порядку виселення наймача,  членів
його сім`ї або інших осіб, які проживають разом з ним, без надання
іншого житла, якщо вони систематично псують чи руйнують приміщення
або  використовують  його  не  за  призначенням,   або   створюють
неможливі  умови  для  спільного проживання з ними інших мешканців
будинку.

2.1.5. На  вхід  до  займаного  житла  для  огляду  елементів
житлового будинку та його обладнання і перевірки показань приладів
обліку води, тепла та газу.

2.1.6. Під  час  аварійних  ситуацій  проникати   у   житлові
приміщення  (квартири)  у разі відсутності наймача або членів його
сім`ї у порядку, встановленому законодавством.

2.2. Наймач має право:

2.2.1. Вселяти відповідно  до  законодавства  в  займане  ним
житло інших осіб.

2.2.2. Проводити  в  установленому  порядку  обмін  займаного
житла на інше.

2.2.3. Здавати  в  піднайом  за  згодою  членів   сім`ї,   що
проживають   разом   з   ним,  житлове  приміщення  відповідно  до
законодавства.

2.2.4. Бронювати в установлених законодавством випадках житло
з отриманням охоронного свідоцтва.

2.2.5. На  збереження  житлового приміщення у разі тимчасової
відсутності його та членів його  сім`ї  на  підставах  і  в  межах
строків, передбачених законодавством.

2.2.6. Вимагати   від  наймодавця  згідно  із  законодавством
виконання покладених  на  нього  обов`язків.  У  разі  невиконання
наймодавцем  обов`язків  щодо  ремонту  наданого  в  найом житла у
випадках,  викликаних  нагальною  потребою,  провести   ремонт   і
стягнути з наймодавця вартість ремонту або зарахувати її в рахунок
наступних платежів.

2.2.7. За наявності відповідних умов у членів  сім`ї  наймача
вимагати  розподілу  особистого  рахунку  і переукладення договору
найму з членами сім`ї наймача.

2.2.8. Приватизувати    займане    житло    відповідно     до
законодавства.

3. Відповідальність сторін

3.1. Наймодавець   відшкодовує  наймачу  матеріальні  збитки,
завдані невиконанням обов`язків,  передбачених у пунктах  1.2.1  -
1.2.5 цього Договору, згідно із законодавством.

3.2. Наймодавець,  наймач  та  члени  його сім`ї за порушення
умов   цього   Договору   несуть   відповідальність   згідно    із
законодавством.

4. Заключні умови

4.1. Цей  Договір  може бути розірвано з ініціативи будь-якої
сторони   за   наявності   умов   і   в   порядку,    передбачених
законодавством.

4.2. Спори,  що  виникають  між  сторонами  під час виконання
цього Договору, вирішуються в установленому законом порядку.

4.3. Цей Договір складено в двох  примірниках,  один  з  яких
зберігається у наймодавця, а другий – у наймача.

Наймодавець                        Наймач

З Правилами  користування  приміщеннями  житлових  будинків і
прибудинковими територіями ознайомлений.

Наймач                            підпис

Соглашение о предоставлении услуг