Ваш город:

Закон Про форми власності на землю

                               
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 )
Про форми власності на землю

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 18, ст.225 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2074-XII ( 2074-12 ) від 30.01.92, ВВР, 1992, N 18, ст.226 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити в Україні поряд з державною - колективну і
приватну форми власності на землю.
2. Встановити, що власність на землю в Україні має такі
форми: державна, колективна, приватна. Всі форми власності є
рівноправними.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 січня 1992 року
N 2073-XII

Соглашение о предоставлении услуг