Ваш город:

Фонд держмайна України Про склад витрат підприємств житлового господарства

Фонд держмайна України "Про склад витрат підприємств житлового господарства"

 N 10-16-721 від 22.01.99 м.Київ vd990122 vn10-16-721 Склад витрат підприємств житлового господарства, затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 22.06.98 р. N 939( 939-98-п ), стосується житлових приміщень і враховується прирозрахунку квартирної плати. Нормативного акта, який би визначавсклад витрат на утримання нежитлових приміщень, на цей час немає. Згідно з ч.2 ст.19 Закону України "Про оренду державного такомунального майна" ( 2269-12 ) методика розрахунку, граничнірозміри та порядок використання орендної плати для об'єктів, щоперебувають у комунальній власності (в тому числі для нерухомогомайна), визначаються органами місцевого самоврядування. В такійметодиці потрібно передбачити пункт щодо компенсації орендаремвитрат на утримання орендованого майна. У разі, коли органи місцевого самоврядування не розробилисвою методику для розрахунку плати за оренду комунального майна,можна використовувати Методику розрахунку і порядок використанняплати за оренду державного майна, затверджену постановою КМУ від04.10.95 р. N 786 ( 786-95-п ), якщо відповідне рішення провикористання цієї методики прийме комунальний власник. При цьомуорендар компенсує лише ті реальні витрати орендодавця, якістосуються орендованого приміщення. Заступник голови фонду С.Глушко Надруковано: "Урядовий кур'єр", 16 березня 1999 року, N 48

Соглашение о предоставлении услуг